Data bevrijding

15 april 1945 Bevrijding Friesland

17,18,19 en 28 april 1945
Herhaaldelijk krijgt de schipper van de Reddingboot opdrachten van de Duitse Wehrmacht om tochten te maken richting Bosplaat. Duidelijk is dat de Duitsers iets in hun schild voeren en proberen bepaalde goederen en/of personen in veiligheid te brengen.

3 mei 1945
Schipper Botte Neij krijgt opnieuw opdracht om goederen van Terschelling te halen. Voorwendsel is dat hij een zieke soldaat naar Terschelling moet brengen. Hij weigert de goederen mee te nemen naar Ameland.

6 mei 1945
Nieuwe opdracht om een boot (barkas) op te halen. Zou opdracht zijn van Nederlandse regering. Blijkt niet waar te zijn. Wanneer de schipper 2 Duitsers op het Zuidwest heeft afgezet vertrekt hij naar de vaste wal, het bevrijdde Friesland.

7 mei 1945
Peleton B-I te Holwerd meldt de aankomst van de reddingboot van Ameland bemand met 6 personen. Een lid van de NBS is aan boord. Vanaf Ameland hoort men geluiden van explosies.

8 mei 1945
Twee eilanders(Hans Bruin en Jan Faber) sluipen door de Duitse bewaking en arriveren met een roeiboot in Holwerd.

Allen verklaren dat de Duitsers niet bereid zijn zich over te geven aan de NBS op het eiland maar uitsluitend aan de Geallieerden.

11 mei 1945
De NBS op Ameland onderneemt actie en geeft een bericht uit dat op instructie van het Geallieerd Opperbevel en de Generale Staf van de NBS het burgerlijk gezag over het eiland wordt toevertrouwd aan de NBS. Postkantoorhouder W.C. de Boer bezet, ondanks verzet van de Duitsers, de telefooncentrale.

13 mei 1945
De reddingboot keert terug naar Ameland en schipper en bemanning ondervinden geen last meer van de Duitsers.

 

 

13 mei 1945
De Commandant van de NSB, Roemer Nobel, laat een bericht uitgaan dat het strand ter beschikking van de Wehrmacht blijft. Het is in verband met mijnenvelden levensgevaarlijk de duinen te betreden. De Duitsers bepalen echter steeds minder het straatbeeld. Ze verblijven voornamelijk in de woonverblijven bij de bunkers en in de badhotels in Nes. Aan de zuidkust worden de posten niet meer bemand.

3 juni 1945
De Duitsers hebben hun koffers gepakt en verlaten Ameland. Ze gaan met een boot naar Terschelling om vandaar naar de vaste wal te gaan. De bezetting is voorbij.

Mittagsessen" van de Kok van de II Batterie 246. De naam van de kok lijkt Bomers te zijn.

“Mittagessen” van de kok van de III Batterie 246.
De naam van de kok lijkt Bomers te zijn.


3 juni 1945, Duitsers gaan, de Canadezen en de NBS komen

De Canadezen arriveren als bevrijders op het eiland. Op deze dag arriveert ook de nieuw benoemde burgemeester Roel Walda.

De NSB-burgemeester Bakker en zijn familie worden gearresteerd en overgebracht naar een interneringskamp in Leeuwarden.


Bevrijdingskaarten

Om uiting te geven aan de alom heersende blijdschap werden 4 speciale kaarten uitgebracht.


De bevrijdingsfeesten op 7 en 8 juni 1945

In alle dorpen wordt uitbundig feest gevierd.


Juli 1945

Een gezelschap op bezoek bij Burgemeester R. Walda loopt vanaf de veerboot naar Nes. Midden juli wordt een revue opgevoerd (Hollum?) waarvoor de bezoekers zijn uitgenodigd. (foto 15 juli 1945)Een gezelschap op bezoek bij Burgemeester R. Walda loopt vanaf de veerboot naar Nes. Midden juli wordt een revue opgevoerd (Hollum?) waarvoor de bezoekers zijn uitgenodigd. (foto 15 juli 1945)


 

Canadese soldaten bij oorlogsgraven op de Roomkatholieke begraafplaats in Nes. (foto d.d. 20 juli 1945)Canadese soldaten bij oorlogsgraven op de Rooms-katholieke begraafplaats in Nes. (foto d.d. 20 juli 1945).


Een beeld van het opgraven van onbekende soldaten op de Algemene Begraafplaats van Nes direct na de oorlog in 1945. Op deze manier werd geprobeerd onbekende slachtoffers alsnog te identificeren. (foto 15 augustus 1945)

Een beeld van het opgraven van onbekende soldaten op de Algemene Begraafplaats van Nes direct na de oorlog in 1945. Op deze manier werd geprobeerd onbekende slachtoffers alsnog te identificeren. (foto 15 augustus 1945)

Identificatie van op de algemene begraafplaats te Nes begraven slachtoffers van de oorlog.  (foto 10 september 1945)

Identificatie van, op de algemene begraafplaats te Nes begraven, slachtoffers van de oorlog.
(foto 10 september 1945)

De identificatiepoging van een Franse militair  Een op 29 juli 1940 aangespoeld stoffelijk overschot werd aanvankelijk geïdentificeerd als Fernand Dieudonné van de Franse marine. Hij werd als zodanig begraven op 29 juli 1940 op de Algemene Begraafplaats te Hollum. Op verzoek van de vermeende familie werd hij op 5 juni 1942 overgebracht naar de Rooms Katholieke begraafplaats te Nes en daar herbegraven in rij 1 graf 10. Op 21 September 1946, op is hij op verzoek van de familie opgegraven voor identificatie. In de verklaring van de weduwe van Fernand Dieudonné stond dat hij een gouden tand naast de linker hoektand  in de bovenkaak had. Bij onderzoek van de schedel bleek dat bij de overledene alle natuurlijke tanden en kiezen aanwezig waren. Op grond van dit onderzoek verklaarde de broer Marcel Dieudonné met zekerheid dat de resten in de kist niet toe behoorden aan zijn bij Duinkerken vermiste broer. Op verzoek van de familie is ook het graf in Hollum geopend. Het slachtoffer lag daar in een dubbel graf. Men vermoedde aanvankelijk dat tijdens de opgraving in 1942 de verkeerde kist was overgebracht. Maar bij opgraving van de resten in graf 12 bleken dat de resten te zijn van Edmond Leon Louis. De stoffelijke resten van beide personen zijn 1949 herbegraven op een Franse begraafplaats. (foto 5 juni 1942)De identificatiepoging van een Franse militair.

Een op 29 juli 1940 aangespoeld stoffelijk overschot werd aanvankelijk geïdentificeerd als Fernand Dieudonné van de Franse marine. Hij werd als zodanig begraven op 29 juli 1940 op de Algemene Begraafplaats te Hollum.

Op verzoek van de vermeende familie werd hij op 5 juni 1942 overgebracht naar de Rooms Katholieke begraafplaats te Nes en daar herbegraven in rij 1 graf 10.

Op 21 September 1946 is hij op verzoek van de familie opgegraven voor identificatie. In de verklaring van de weduwe van Fernand Dieudonné stond dat hij een gouden tand naast de linker hoektand in de bovenkaak had.

Bij onderzoek van de schedel bleek dat bij de overledene alle natuurlijke tanden en kiezen aanwezig waren. Op grond van dit onderzoek verklaarde de broer Marcel Dieudonné met zekerheid dat de resten in de kist niet toe behoorden aan zijn bij Duinkerken vermiste broer.

Op verzoek van de familie is ook het graf in Hollum geopend. Het slachtoffer lag daar in een dubbel graf. Men vermoedde aanvankelijk dat tijdens de opgraving in 1942 de verkeerde kist was overgebracht. Maar bij opgraving van de resten in graf 12 bleken dat de resten te zijn van Edmond Leon Louis.

De stoffelijke resten van beide personen zijn in 1949 herbegraven op een Franse begraafplaats. (foto 5 juni 1942)