Crashes, noodlandingen en andere gebeurtenissen.

Gedurende de loop van de oorlog zouden vele slachtoffers van de luchtoorlog en bombardements-vluchten een laatste rustplaats op Ameland vinden. Vaak waren ze in dienst bij de Royal Air Force.

Stoffelijk overschot van een militair aangespoeld op het strand. (foto 29 juni 1940)

Stoffelijk overschot van een militair aangespoeld op het strand. (foto 29 juni 1940)

Graf van A.H.M. van Gorp uit Tilburg begraven op 28 juli 1940 op de algemene begraafplaats in Nes.  (foto 28 juli 1940)

Graf van A.H.M. van Gorp uit Tilburg begraven op 28 juli 1940 op de algemene begraafplaats in Nes. (foto 28 juli 1940)

Na de slag bij Duinkerken spoel- den langs de gehele Neder- landse kust honderden gesneu- velde militairen aan. Een kort berichtje in de Leeuwarder Courant vermeldt dat in de nacht van 29 juli 1940 27 lijken aan de Noordkust zijn aange-spoeld. Het berichtje is niet geheel juist. De 27 lijken spoelden namelijk aan in de periode van 25 juli tot en met 2 augustus 1940.  Het betrof in ieder geval 16 Franse, 5 Marokkaanse en 5 Engelse militairen. Het 27ste slachtoffer was res. 2e Luitenant A.H.M. van Gorp.

Oorlogsgraven op de algemene begraafplaats van Nes. Zo te zien is deze foto genomen in juli 1940 wanneer in een week tijd 27 slachtoffers na de slag bij Duinkerken op het eiland aanspoelen. Het merendeel van de slachtoffers werd op de Algemene Begraafplaats van Nes begraven. (foto 2 augustus 1940)

Oorlogsgraven op de algemene begraafplaats van Nes. Zo te zien is deze foto genomen in juli 1940 wanneer in een week tijd 27 slachtoffers na de slag bij Duinkerken op het eiland aanspoelen. Het merendeel van de slachtoffers werd op de Algemene Begraafplaats van Nes begraven. (foto 2 augustus 1940)

Graf van de bij Duinkerken gesneuvelde Franse militair E. Belmant. Het lichaam van Belmant spoelde op 31 juli 1940 op het strand van Ameland aan. Het bordje dat tegen het kruis staat is door de familie Belmant opgestuurd. (foto 31 juli 1940)

Graf van de bij Duinkerken gesneuvelde Franse militair E. Belmant. Het lichaam van Belmant spoelde op 31 juli 1940 op het strand van Ameland aan. Het bordje dat tegen het kruis staat is door de familie Belmant opgestuurd. (foto 31 juli 1940)

In een brief van de toenmalige Burgemeester Roel Walda van 3 juni 1952 kunnen we vernemen dat gedurende de oorlogsjaren in totaal 93 Britse, Canadese, Australische, Nieuw-Zeelandse, Amerikaanse, Franse, Poolse en Nederlandse strijders hun laatste rustplaats op Ameland hebben gevonden. In augustus 1945 spoelde het laatste slachtoffer aan.

Merkwaardig genoeg werden de Marokkaanse slachtoffers niet met deze nationaliteit vermeld. Naar alle waarschijnlijkheid werd gemakshalve aangenomen dat deze slachtoffers de Franse nationaliteit hadden.

Op de algemene begraafplaats te Nes werd een gedeelte ingericht voor oorlogsgraven. De, op de andere begraafplaatsen begraven lichamen, werden hiernaar overgebracht.

Oorlogsgraven op de algemene begraafplaats van Nes. Vermoedelijk is deze foto genomen in 1940 nadat er vele slachtoffers van Duinkerken waren aangespoeld.  (foto 29 augustust 1940)

Oorlogsgraven op de algemene begraafplaats van Nes. Vermoedelijk is deze foto genomen in 1940 nadat er vele slachtoffers van Duinkerken waren aangespoeld. (foto 29 augustust 1940)


Overzicht crashes en noodlandingen

Om te voorkomen dat de grote hoeveelheid informatie onoverzichtelijk werd is er een eenvoudige kaartenbak aangemaakt. U kunt hier doorheen bladeren. Zie de knop “Naar het overzicht” hieronder. Het overzicht bevat een 50 tal afzonderlijke pagina’s met informatie. Gerangschikt op datum.

Fotot van de achterste geschutskoepel van de Avro Manchester welke op 8 september 1941 een geslaagde noodlanding maakte nabij het strand van Ameland. (foto 12 september 1941)

Het overzicht is zo compleet mogelijk maar pretendeert zeker niet compleet te zijn. Gebruik is gemaakt van de vele gegevens welke door Gerlof Brouwer e.a. zijn verzameld, verder de website “Luchtoorlog Friesland”, het boek “Logboek van een vliegveld” en het boekje “Erfenis van de storm”. Het overzicht is beperkt tot hetgeen zich op en rond Ameland  heeft afgespeeld. Dit betekent dat het gebruikte materiaal niet altijd op elkaar is afgestemd. Dikwijls spoelden lichamen van bemanningsleden van nabij Ameland verongelukte vliegtuigen op het eiland aan. Maar veel aangespoelde lichamen waren ook afkomstig van elders gecrashte vliegtuigen.

Het aantal crashes op het eiland is beperkt. Veel toestellen stortten neer in de Waddenzee maar vooral de Noordzee. Soms ontbreken gegevens, misschien kunnen lezers van de website deze ontbrekende gegevens aanvullen.

Naar het overzicht