Wouter D. Bakker, geboren op 30-09-1912 te Hollum was tijdens de mobilisatie als matroos ingedeeld bij de Koninklijke Marine. Standplaatsen Den Helder en Vlieland. Met andere Amelanders was hij tijdens het uitbreken van de oorlog op Vlieland. Alle andere Amelanders mochten naar hun eiland terugkeren van de Duitsers. Wouter moest echter naar Den Helder want daar stond hij in het bevolkingsregister ingeschreven. Wouter Bakker heeft lange tijd in Israel gewoond. Hij overleed  in Bat Yam bij Tel Aviv op 17 september 2007. (foto 20 april 1939)

Wouter D. Bakker, geboren op 30-09-1912 te Hollum was tijdens de mobilisatie als matroos ingedeeld bij de Koninklijke Marine. Standplaatsen Den Helder en Vlieland. Met andere Amelanders was hij tijdens het uitbreken van de oorlog op Vlieland. Alle andere Amelanders mochten naar hun eiland terugkeren van de Duitsers. Wouter moest echter naar Den Helder want daar stond hij in het bevolkingsregister ingeschreven. Wouter Bakker heeft lange tijd in Israel gewoond. Hij overleed in Bat Yam bij Tel Aviv op 17 september 2007.
(foto 20 april 1939)

Nadat in de maand augustus de spanning tussen Duitsland enerzijds en Frankrijk en Engeland anderzijds door de houding van Hitler flink is opgelopen besluit de Nederlandse regering op 28 augustus 1939 tot een algemene mobilisatie.

Matroos Eeuwe D. Bakker, geboren op 6-9-1910 was in 1939 opgeroepen om zich in Den Helder te melden. Met de Hr.Ms. Jacob van Heemskerk kwam hij in IJmuiden terecht tijdens de mobilisatie. Hij zit hier, waarschijnlijk bij IJmuiden, op het strand met zijn vrouw Greet (Margaretha) de Jong en Rimkje Visser (getrouwd met Hendrik de Boer) Tijdens de oorlogsdagen week de kruiser, die nog niet was afgebouwd, uit naar Engeland. Daar deed Eeuwe Bakker dienst als bommenlader op verschillende vliegvelden. Eind 1944 werd hij overgeplaatst naar Belgie en kon zo in 1945 naar huis terugkeren. (foto 15 augustus 1939)

Matroos Eeuwe D. Bakker, geboren op 6-9-1910 was in 1939 opgeroepen om zich in Den Helder te melden. Met de Hr.Ms. Jacob van Heemskerk kwam hij in IJmuiden terecht tijdens de mobilisatie. Hij zit hier, waarschijnlijk bij IJmuiden, op het strand met zijn vrouw Greet (Margaretha) de Jong en Rimkje Visser (getrouwd met Hendrik de Boer) Tijdens de oorlogsdagen week de kruiser, die nog niet was afgebouwd, uit naar Engeland. Daar deed Eeuwe Bakker dienst als bommenlader op verschillende vliegvelden. Eind 1944 werd hij overgeplaatst naar Belgie en kon zo in 1945 naar huis terugkeren.
(foto 15 augustus 1939)

De inval in Polen leidt vervolgens op 3 september tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het veldleger telt 59.000 man terwijl nog eens 200.000 militairen worden opgeroepen om bij een onderdeel te worden ondergebracht. Op het moment van het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 had het leger een sterkte van 280.000 man.

Nederlandse soldaten genieten van de zon op het strand tijdens de mobilisatie op het strand. (foto 20 augustus 1929)

Nederlandse soldaten genieten van de zon op het strand tijdens de mobilisatie op het strand. De man inde strandkorf is D.J. Heijs uit Amsterdam. Geboren in 1909 in Groningen. Dhr. Heijs was ingedeeld bij de verbindingen, telefonie.
(foto 20 augustus 1939)

Een op het strand aangespoelde torpedo wordt onderzocht en later onschadelijk gemaakt (29 augustus 1939)

Foto van vermoedelijk Jan H. Kienstra, geboren 14-9-1911 te Nes. Tijdens mobilisatie o.a. in Makkum gelegerd. (foto 20 september 1939)

Foto van vermoedelijk Jan H. Kienstra, geboren 14-9-1911 te Nes. Tijdens mobilisatie o.a. in Makkum gelegerd.
(foto 20 september 1939)

Groepsfoto van Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie voor hotel Scheltema aan het einde van de Strandweg te Nes. (foto 20 september 1939)

Groepsfoto van Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie voor hotel Scheltema aan het einde van de Strandweg te Nes.
(foto 20 september 1939)

Waarschijnlijk een foto genomen tijdens de opleiding van matroos Hendrik D. de Boer. Hendrik, links op de foto, zou later gelegerd worden bij IJmuiden en op Vlieland. (foto 23 september 1939)

Waarschijnlijk een foto genomen tijdens de opleiding van matroos Hendrik D. de Boer. Hendrik, links op de foto, zou later gelegerd worden bij IJmuiden en op Vlieland.
(foto 23 september 1939)

Wouter Bakker, Jan D. IJnsen en Geert de Vries tijdens de mobilisatie in Noord Holland. Vermoedelijk omgeving Den Helder of IJmuiden. Wouter Bakker en Jan D. IJnsen zouden later worden verplaatst naar Vlieland. (foto 23 septemebr 1939)

Wouter Bakker, Jan D. IJnsen en Geert de Vries tijdens de mobilisatie in Noord Holland. Vermoedelijk omgeving Den Helder of IJmuiden. Wouter Bakker en Jan D. IJnsen zouden later worden verplaatst naar Vlieland.
(foto 23 septemebr 1939)

Gooi Jacob van der Meij op de foto met zijn dochter Dina. Geboren op m1-10-1886 werd hij op 53-jarige leeftijd alsnog ingelijfd bij de Kustwacht van de Koninklijke Marine. Als commandant van de mobilisatiemacht op het eilandje Rottum gaf hij zich op 16 mei 1940 over aan de Duitsers. Hij werd gevangengenomen en met de mobiliatiemacht van Schiermonnikoog gevangen gezet in Wilhelmshaven. Later keerde hij naar het eiland terug. (foto 15 juli 1939)

Gooi Jacob van der Meij op de foto met zijn dochter Dina. Geboren op m1-10-1886 werd hij op 53-jarige leeftijd alsnog ingelijfd bij de Kustwacht van de Koninklijke Marine. Als commandant van de mobilisatiemacht op het eilandje Rottum gaf hij zich op 16 mei 1940 over aan de Duitsers. Hij werd gevangengenomen en met de mobilisatiemacht van Schiermonnikoog gevangen gezet in Wilhelmshaven. Later keerde hij naar het eiland terug.
(foto 15 juli 1939)

Metz, IJs(brand) F. Geboren op 22 augustus 1907 te Buren. Hij arriveerde in 1939 met zijn schip in de haven van Amsterdam. Werd vrijwel direct gemobiliseerd in de omgeving van Amsterdam. Op de foto zien we hem in uniform. (foto 25 september 1939)

Metz, IJs(brand) F. Geboren op 22 augustus 1907 te Buren. Hij arriveerde in 1939 met zijn schip in de haven van Amsterdam. Werd vrijwel direct gemobiliseerd in de omgeving van Amsterdam. Op de foto zien we hem in uniform.
(foto 25 september 1939)

Gooi Jacob van der Meij, geboren 01-10-1886 te Ballum en gehuwd met Risje Matthiessen moest op 28-09-1939 dienst nemen bij de KLustwacht van de Marine tijdens de mobilisatie. Hij was vuurtorenwachter en was op het moment van de oproep 53 jaar. Hij werd aangesteld als sergeant 1e klasse. Tijdens de mobilisatie werd hij commandant van de mobilisatiemacht op het eilandje Rottum. Het eiland werd op 16 mei 1940 bezet door de Duitsers. De mobilisatiemacht van Rottum werd door de Duitsers met een R-boot meegenomen naar Schiermonnikoog. Daar werden ze met de op dit eiland gelegerde manschappen gevangengenomen en overgebracht naar Wilhelmshaven. We zien hem hier te midden van een groepje matrozen. Waarschijnlijk is dit nog op Ameland of wellicht Schiermonnikoog. Op 23 mei 1946 werd Gooi van der Meij met een gouden medaille van Koningin Wilhelmina onderscheiden voor zijn langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Kustwacht. (foto 30 september 1939)

Gooi Jacob van der Meij, geboren 01-10-1886 te Ballum en gehuwd met Risje Matthiessen moest op 28-09-1939 dienst nemen bij de Kustwacht van de Marine tijdens de mobilisatie. Hij was vuurtorenwachter en was op het moment van de oproep 53 jaar. Hij werd aangesteld als sergeant 1e klasse. Tijdens de mobilisatie werd hij commandant van de mobilisatiemacht op het eilandje Rottum. Het eiland werd op 16 mei 1940 bezet door de Duitsers. De mobilisatiemacht van Rottum werd door de Duitsers met een R-boot meegenomen naar Schiermonnikoog. Daar werden ze met de op dit eiland gelegerde manschappen gevangengenomen en overgebracht naar Wilhelmshaven. We zien hem hier te midden van een groepje matrozen. Waarschijnlijk is dit nog op Ameland of wellicht Schiermonnikoog. Op 23 mei 1946 werd Gooi van der Meij met een gouden medaille van Koningin Wilhelmina onderscheiden voor zijn langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Kustwacht.
(foto 30 september 1939)

Een groepje eilanders poseert bij een op het strand aangespoelde zeemijn. Waarschijnlijk is de foto genomen tijdens de mobilisatie. (foto 23 september 1939)

Een groepje eilanders poseert bij een op het strand aangespoelde zeemijn. Waarschijnlijk is de foto genomen tijdens de mobilisatie.
(foto 23 september 1939)

Marinepersoneel opgesteld op een serie zeemijnen. Op de foto geheel links Gosling Postmus en met witte broek Hendrik Nienhuis. De foto is genomen tijdens de mobilisatie aan het einde van de Strandweg van Nes. Op de achtergrond zien we Hotel Scheltema. We mogen aannemen dat de mijnen onschadelijk zijn gemaakt. (foto 20 oktober 1939)

Marinepersoneel opgesteld op een serie zeemijnen. Op de foto geheel links Gosling Postmus en met witte broek Hendrik Nienhuis. De foto is genomen tijdens de mobilisatie aan het einde van de Strandweg van Nes. Op de achtergrond zien we Hotel Scheltema. We mogen aannemen dat de mijnen onschadelijk waren gemaakt.
(foto 20 oktober 1939)

Een matroos van de Koninklijke Marine en een soldaat van de Landmacht bekijken eendrachtig een op het strand van Ameland aangespoelde zeemijn. Foto genomen tijdens de mobilisatie. (23 oktober 1939)

De mobilisatiemacht op Ameland maakt van de gelegenheid gebruik om met elkaar te poseren op een wellicht aangespoelde bom. Links zien we Gosling Postmus en geheel rechts Hendrik Nienhuis. (foto 22 oktober 1939)

De mobilisatiemacht op Ameland maakt van de gelegenheid gebruik om met elkaar te poseren op een wellicht aangespoelde bom. Links zien we Gosling Postmus en geheel rechts Hendrik Nienhuis.
(foto 22 oktober 1939)

Ook een flink aantal eilanders vertrokken naar hun legeronderdeel.  Voor hen was het vaak moeilijk om gebruik te maken van hun verlof. Twee dagen verlof in 14 dagen was de norm voor iedereen.

Op deze foto van "Bak 15" uit 1931 zien we Dirk. C. Visser als dienstplichtig matroos (4e van rechts). Dirk was geboren op 18 november 1911 te Hollum. De foto is naar alle waarschijnlijkheid genomen in Den Helder.  Tijdens de mobilisatie lag hij in Noord Holland en op Vlieland toen de oorlog uitbrak.

Op deze foto van “Bak 15” uit 1931 zien we Dirk. C. Visser als dienstplichtig matroos (4e van rechts). Dirk was geboren op 18 november 1911 te Hollum. De foto is naar alle waarschijnlijkheid genomen in Den Helder.
Tijdens de mobilisatie lag hij in Noord Holland en op Vlieland toen de oorlog uitbrak.

Dirk Cornelis Visser in het uniform van de Koninklijke Marine tijdens de mobilisatie. Dirk is geboren op 18-11-1911 te Amsterdam. Hij trouwde op 30-06-1938 met Wytske Romer. Hij was tijdens de mobilisatie eerst gelegerd in Noord Holland en vervolgens op Vlieland.

Dirk Cornelis Visser in het uniform van de Koninklijke Marine tijdens de mobilisatie. Dirk is geboren op 18-11-1911 te Amsterdam. Hij trouwde op 30-06-1938 met Wytske Romer. Hij was tijdens de mobilisatie eerst gelegerd in Noord Holland en vervolgens op Vlieland.

Foto van matroos Hendrik D. de Boer, geboren 25-9-1909 te Hollum. Op 21-1-1937 getrouwd met Rimkje Visser. Tijdens de mobilisatie eerst in IJmuiden en later op Vlieland gestationeerd. (foto 23 november 1939)

Foto van matroos Hendrik D. de Boer, geboren 25-9-1909 te Hollum. Op 21-1-1937 getrouwd met Rimkje Visser. Tijdens de mobilisatie eerst in IJmuiden en later op Vlieland gestationeerd.
(foto 23 november 1939)

Jan D. IJnsen, afkomstig van Ameland, gefotografeerd in het uniform van de Koninklijke Marine. Jan D. IJnsen was tijdens de mobilisatie op Vlieland tijdens het uitbreken van de oorlog. (foto 23 november 1939)

Jan D. IJnsen, afkomstig van Ameland, gefotografeerd in het uniform van de Koninklijke Marine. Jan D. IJnsen was tijdens de mobilisatie op Vlieland tijdens het uitbreken van de oorlog.
(foto 23 november 1939)

Gooi P. Visser, geboren op 1 mei 1918 te Hollum was dienstplichtig tijdens de mobilisatie en ingedeeld bij de Koninklijke Marine. Zijn opleiding kreeg hij in Den Helder. Na IJmuiden en Ameland kwam hij op Vlieland terecht. Daar was hij toen de oorlog uitbrak. Samen met andere Amelanders is hij via Terschelling teruggekeerd naar het eiland. (foto 23 november 1939)

Gooi P. Visser, geboren op 1 mei 1918 te Hollum was dienstplichtig tijdens de mobilisatie en ingedeeld bij de Koninklijke Marine. Zijn opleiding kreeg hij in Den Helder. Na IJmuiden en Ameland kwam hij op Vlieland terecht. Daar was hij toen de oorlog uitbrak. Samen met andere Amelanders is hij via Terschelling teruggekeerd naar het eiland.
(foto 23 november 1939)

Matrozen marcheren tijdens de mobilisatie. Bij de groep Jan L. Wagenaar van Ameland. (foto 23 november 1939)

Matrozen marcheren tijdens de mobilisatie. Bij de groep Jan L. Wagenaar van Ameland.
(foto 23 november 1939)

De regeling maakte het mogelijk om “den avond tevoren” thuis te komen. Zodat er in feite sprake was van meer dan 2 dagen verlof.

Hoe verder de militair moet reizen hoe eerder hij mag vertrekken, Dit gold zeker voor een eilander militair die ’s morgens om 6 uur bepakt en bezakt de kazerne verliet. “Hoe laat ben je nu thuis?”, vroegen zijn maten. “Als de boot vaart om half acht”, was het antwoord. Het was immers een lange reis in die tijd en de boot voer nog op tij (alleen bij vloed) en meestal maar 1 keer op een dag. Het betekende echter ook dat de militair ook weer vroeg moest vertrekken om op tijd terug te zijn.

Maar ook op de Waddeneilanden was de mobilisatie merkbaar. Op Ameland werden o.a. soldaten van het onderdeel Grensbeheer gestationeerd.

Explosieven zijn naar het strand vervoerd door tijdens de mobilisatie op het eiland gestationeerde militairen om ze daar te laten springen. Zowel de Landmacht als de Marine zijn vertegenwoordigd. (foto 15 augustus 1939)

Explosieven zijn naar het strand vervoerd door tijdens de mobilisatie op het eiland gestationeerde militairen om ze daar te laten springen. Zowel de Landmacht als de Marine zijn vertegenwoordigd.
(foto 15 augustus 1939)

Op het strand wordt onder het toezicht van marine- , landmacht-, en politiepersoneel munitie onschadelijk gemaakt. De foto is gemaakt tijdens de mobilisatie. (foto 23 augustus 1939)

Op het strand wordt onder het toezicht van marine- , landmacht-, en politiepersoneel munitie onschadelijk gemaakt. De foto is gemaakt tijdens de mobilisatie.
(foto 23 augustus 1939)

Generaal Borel en generaal Duymar van Twist brengen een bezoek aan de op Ameland gelegerde militairen tijdens de mobilisatie. Op 29 en 30 augustus 1939 werden er legeroefeningen gehouden op het eiland. Generaal Duymar van Twist is voorzitter van de Landstorm-Motordienst-Comite.

Foto is gemaakt op 29 of 30 augustus 1939 tijdens een legeroefening op Ameland. Van links naar rechts: P. Meindersma, Bozum; P. Krootsma, Betterwird; P. Spijkstra, Buitenpost; J. Boersma, Hallum; Jhr. Sminia uit Oudkerk en J. Steinvoort. De mannen hebben een wachtpost op de Oerdblinkert en staan voor een legertent. (foto 23 augustus 1939)

Foto is gemaakt op 29 of 30 augustus 1939 tijdens een legeroefening op Ameland. Van links naar rechts: P. Meindersma, Bozum; P. Krootsma, Betterwird; P. Spijkstra, Buitenpost; J. Boersma, Hallum; Jhr. Sminia uit Oudkerk en J. Steinvoort. De mannen hebben een wachtpost op de Oerdblinkert en staan voor een legertent.
(foto 23 augustus 1939)

Op 29 en 30 augustus werd een militaire oefening gehouden op Ameland. Motorrijders poseren op de Ballumer Blinkert.  Hier de motorrijders R. Velstra uit Leeuwarden, J.S. Muller uit Kollum, R. Jongsma en W. Anema uit Midlum. De vijfde naam is slechtleesbaar.  De generaals Borel en Duymar van Twist woonden de oefening bij. (foto 29 augustus 1939)

Op 29 en 30 augustus werd een militaire oefening gehouden op Ameland. Motorrijders van de Landstorm-motordienst poseren op de Ballumer Blinkert.
Hier de motorrijders R. Velstra uit Leeuwarden, J.S. Muller uit Kollum, R. Jongsma en W. Anema uit Midlum. De vijfde naam is slecht leesbaar.
De generaals Borel en Duymar van Twist woonden de oefening bij.
(foto 29 augustus 1939)

Tijdens de Mobilisatie marcheren Nederlandse militairen over het strand. (foto 23 augustus 1939)

Tijdens de Mobilisatie marcheren Nederlandse militairen over het strand.
(foto 23 augustus 1939)

Nederlandse militairen (landmacht en marine) staan op de Strandweg in Nes opgesteld. (foto 22 september 1939)

Nederlandse militairen (landmacht en marine) staan op de Strandweg in Nes opgesteld.
(foto 22 september 1939)

Nederlandse militair bij een aangespoelde zeemijn op het strand. Losgeslagen zeemijnen spoelden regelmatig aan.  (foto 20 september 1939)

Nederlandse militair bij een aangespoelde zeemijn op het strand. Losgeslagen zeemijnen spoelden regelmatig aan.
(foto 20 september 1939)

Nederlandse officier staat bij een tijdens de mobilisatie aangespoeld kadaver van een dwergvinvis op het strand. (

Nederlandse officier staat bij een tijdens de mobilisatie aangespoeld kadaver van een dwergvinvis op het strand.
(foto 29 oktober 1939)

Een van de vele zeemijnen die tijdens de oorlog op de kust aanspoelden wordt hier tot ontploffing gebracht. Foto waarschijnlijk gemaakt tijdens mobilisatie of eerste jaar van de bezetting. (foto 23 november 1943)

Een van de vele zeemijnen die tijdens de oorlog op de kust aanspoelden wordt hier tot ontploffing gebracht. Foto waarschijnlijk gemaakt tijdens mobilisatie of eerste jaar van de bezetting.
(foto 23 november 1943)

Aangespoelde torpedo wordt onschadelijk gemaakt.

Aangespoelde torpedo wordt onschadelijk gemaakt.

Op het strand wordt tijdens de mobilisatie een aangespoelde zeemijn tot ontploffing gebracht. (foto 32 november 1939)

Op het strand wordt tijdens de mobilisatie een aangespoelde zeemijn tot ontploffing gebracht.
(foto 32 november 1939)

Groepsfoto van bewapende Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie.  Het lijkt dat de foto is genomen tijdens een oefening op 29 en 30 augustus 1939.  De generaals Borel en Duymar van Twist brachten toen een bezoek aan Ameland. (foto 15 februari 1940)

Groepsfoto van bewapende Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie.
Het lijkt dat de foto is genomen tijdens een oefening op 29 en 30 augustus 1939.
De generaals Borel en Duymar van Twist brachten toen een bezoek aan Ameland.
(foto 15 februari 1940)

Een tijdens de mobilisatie aangespoelde zeemijn krijgt veel bekijks van de op Ameland gelegerde militairen. Duidelijk is dat op Ameland verschillende legeronderdelen waren vertegenwoordigd.

Twee eilander militairen keren tijdens de mobilisatie met verlof terug naar Ameland. Het eiland is geisoleerd door de strenge winter van 1939 en zo moeten de mannen gebruik maken van een KLM vliegtuig hadden op het eiland met een vliegtuig in de strenge winter van 1939. Het eiland heeft nog geen vliegveld en de KLM toestellen maken gebruik van het strand. (foto 24 december 1939)

Twee eilander militairen keren tijdens de mobilisatie met verlof terug naar Ameland. Het eiland is geïsoleerd door de strenge winter van 1939 en zo moeten de mannen gebruik maken van een KLM vliegtuig. Het eiland heeft nog geen vliegveld en de KLM toestellen maken gebruik van het strand.
(foto 24 december 1939)

KSdeVries - onbekend05

Tijdens de strenge winter van 1939/1940 poseert dit groepje matrozen op ijschotsen. Bij het groepje Klaas de Vries, geboren 10-11-1917 te Hollum. De mobilisatie beviel Klaas niet en hij vertrok naar zee. Hij zou de gehele oorlog varen. Eerst bij de koopvaardij en vanaf februari 1942 op de kruiser Hr. Ms Tromp. Plaats foto onbekend maar we weten dat Klaas ook op Ameland gestationeerd is geweest.
(foto 23 januari 1940)

Eenheid van de Koninklijke Marine tijdens de mobilisatie. Foto waarschijnlijk gemaakt op Ameland tijdens winter 1940. (foto 23 januari 1940)

Eenheid van de Koninklijke Marine tijdens de mobilisatie. Foto waarschijnlijk gemaakt op Ameland tijdens winter 1940.
(foto 23 januari 1940)

Een groepje matrozen, waaronder Gooi Visser, demonstreert tijdens de mobilisatie met wapens in de aanslag. Ze zouden niet worden gebruikt tijdens de oorlogsdagen. (foto 23 januari 1940)

Een groepje matrozen, waaronder Gooi Visser, demonstreert tijdens de mobilisatie met wapens in de aanslag. Ze zouden niet worden gebruikt tijdens de oorlogsdagen.
(foto 23 januari 1940)

Piet(er) Douwe IJnsen, geboren op 28-10-1918 te Hollum poseert tijdens de mobilisatie in het uniform van de Koninklijke Marine. Piet trouwde na de oorlog met Dina C. van der Meij. Hij overleed op 20-04-2002 in Dokkum. (foto 23 februari 1940)

Piet(er) Douwe IJnsen, geboren op 28-10-1918 te Hollum poseert tijdens de mobilisatie in het uniform van de Koninklijke Marine. Piet trouwde na de oorlog met Dina C. van der Meij. Hij overleed op 20-04-2002 in Dokkum.
(foto 23 februari 1940)

Klaas de Vries, geboren op 10-11-1917 was aanvankelijk gemobiliseerd op Ameland. Hij koos voor de zee en de koopvaardij. Toen Hr.Ms. Tromp in 1942 uitweek naar Australie en daar extra bewapening kreeg werd Klaas opgeroepen om dienst te doen bij de marine. Zo kwam hij op de Tromp terecht. (foto 22 juli 1941)

Klaas de Vries, geboren op 10-11-1917 was aanvankelijk gemobiliseerd op Ameland. Hij koos voor de zee en de koopvaardij. Toen Hr.Ms. Tromp in 1942 uitweek naar Australie en daar extra bewapening kreeg werd Klaas opgeroepen om dienst te doen bij de marine. Zo kwam hij op de Tromp terecht.
(foto 22 juli 1941)

Begrafenis van een Duitse piloot op de algemene begraafplaats te Nes. In de Leeuwarder Courant van 10 april 1940 kunnen we lezen dat onder grote belangstelling het stoffelijk overschot van een neergestorte Duitse vlieger met militaire eer is begraven.
De Duitse vlag en een krans van de Koninklijke Marine dekten de baar. De Doopsgezinde predikant ds. W. Broer sprak aan het graf.

Erewacht van de Nederlandse marine tijdens de begrafenis van een neergestorte en aangespoelde Duitse vliegenier die begraven wordt op de Algemene Begraafplaats te Nes op 10 april1940.

Erewacht van de Nederlandse Marine op de algemene begraafplaats te Nes bij de begrafenis van een Duitse piloot die neerstortte bij Ameland voor aanvang van de oorlog in 1940. (foto 10 april 1940)

Erewacht van de Nederlandse Marine op de algemene begraafplaats te Nes bij de begrafenis van een Duitse piloot die neerstortte bij Ameland voor aanvang van de oorlog in 1940.
(foto 10 april 1940)

Gooi P. Visser met een groep matrozen tijdens de mobilisatieperiode op het eiland Vlieland. Staande rechts Jan D. IJnsen. (foto 20 april 1940)

Gooi P. Visser met een groep matrozen tijdens de mobilisatieperiode op het eiland Vlieland. Staande rechts Jan D. IJnsen.
(foto 20 april 1940)

Na het uitbreken van de oorlog en de capitulatie bleven de militairen eerst nog enkele dagen op het eiland.

Op 16 mei 1940 werden de militairen afgevoerd naar de Harmonie in Leeuwarden. Daar verbleven ze een week want we kunnen in de Leeuwarder Courant lezen dat op de ochtend van 23 mei 1940 de in de Harmonie gelegerde Nederlandse krijgsgevangenen met de trein naar Groningen zijn vertrokken. Ze werden van de Harmonie overgebracht naar de Rabenhauptkazerne in Groningen. Het ging hier om de bezetting van Ameland en een gedeelte van de bezetting van Terschelling.