1946

Eerste dodenherdenking na de oorlog op 5 mei 1946 op de Algemene begraafplaats in Nes.

Eerste dodenherdenking 5 mei 1946 op de Algemene begraafplaats in Nes.

Eerste dodenherdenking na de oorlog op 5 mei 1946 op de Rooms Katholieke begraafplaats in Nes.

Eerste dodenherdenking na de oorlog op de Rooms Katholieke begraafplaats in Nes.Eerste dodenherdenking na de oorlog op het Rooms Katholieke kerkhof in Nes.


Het leven van alledag

 

Drie meisjes poseren in bruidsjurkjes die gemaakt zijn van stof van parachutes. De stof was erg gewild voor bruidskleding. In het midden Hannie de Boer. (foto 29 juli 1946)

Parachutezijde

Drie meisjes poseren in bruidsjurkjes die gemaakt zijn van stof van parachutes. De stof was erg gewild voor bruidskleding. In het midden Hannie de Boer.
(foto 29 juli 1946)

 Na de oorlog spelen jongens met bommen in een tuin. (foto 29 juni 1946)Na de oorlog spelen jongens met bommen in een tuin. (foto 29 juni 1946)


Reisvergunning

 

Vergunning reizen naar Ameland aan fa. Bouwman in juli 1946In juli 1946 is voor het reizen naar Ameland nog steeds een vergunning nodig. Deze vergunning was voor de heer en mevrouw Bouwman woonachtig in Groningen. De fam. Bouwman bezat enkele zomerhuizen op het eiland.

 Vergunning voor reizen naar Ameland verleend door het Militair Gezag in juli 1946

 

De reisvergunning werd in juli 1946 afgegeven door het Militair Gezag.


Gebouw “de Terrorist”

Gebouw "de Terrorist" aan het einde van de Strandweg te Nes. Gebouwd door de Duitse bezetter werden er eerst na de oorlog NSB'ers en mensen geinterneerd die tijdens de oorlog met de bezetter hadden samengewerkt.  Later werd het gebouw door de KP Friesland gebruikt als vakantieverblijf voor partners en kinderen van omgekomen verzetsmensen. (foto 12 juni 1946)Gebouw “de Terrorist”, aan het einde van de Strandweg te Nes dat door de de Duitse bezetter was gebouwd.

Er werden na de oorlog eerst NSB’ers en mensen die met de bezetters hadden samengwerkt in geinterneerd.

Later werd het gebouw door de Knokploeg (KP) Friesland gebruikt als vakantieverblijf voor partners en kinderen van omgekomen verzetsmensen.

Voor het gebouw wappert de Friese vlag.

Het gebouw werd later verplaatst naar de Nesser Binnenduinen. Nu gelegen in het recreatiegebied ”de Vleijen”.

 Gebouw "de Terrorist" aan het einde van de Strandweg te Nes. Gebouwd door de Duitse bezetter werden er eerst na de oorlog NSB'ers en mensen geinterneerd die tijdens de oorlog met de bezetter hadden samengewerkt.  Later werd het gebouw door de KP Friesland gebruikt als vakantieverblijf voor partners en kinderen van omgekomen verzetsmensen. (foto 12 juni 1946)

Een ansichtkaart van het K.P. Vakantiehuis "de Terrorist" te Nes op Ameland. Nabestaanden van omgekomen verzetsmensen mochten naar Ameland op vakantie. K.P. staat voor "Knokploeg". De verschillende Knokploegen waren georganiseerd in een Landelijke KP. In Friesland bestond de K.P. Friesland. Het gebouw werd later verplaatst naar de Nesser Binnenduinen. Nu gelegen in het recreatiegebied " de Vleijen". (foto 29 augustus 1947)


1948

 Zomerhuizen ten noorden van Nes. Op de ansichtkaart zien we linksboven een bunker die in gebruik is genomen als zomerhuis. (foto d.d. 29 juni 1948)Zomerhuizen ten noorden van Nes.

Op de ansichtkaart zien we rechtsboven een bunker die in gebruik is genomen als zomerhuis.

Een foto van Camping Duinoord te Nes van vlak na de oorlog. Op de voorgrond zien we en bunker in gebruik als zomerhuis. (foto d.d. 29 juli 1948)Camping Duinoord te Nes vlak na de oorlog.

Op de voorgrond zien we een bunker die in gebruik is als zomerhuis.

 Het voormalig hoofdkwartier te Hollum in gebruik als jeugdherberg door de NJHC. Het hoofdgebouw was eetzaal en keuken en de bunkers werden gebruikt als slaapzalen. (foto 29 juni 1948)Het voormalig hoofdkwartier te Hollum in gebruik als jeugdherberg door de NJHC (Nederlandse Jeugd Herberg Cntrale).

Het hoofdgebouw werd als eetzaal en keuken en de bunkers als slaapzalen gebruikt.


1949

Op 15 augustus werden de stoffelijke resten van Franse en Marokaanse soldaten die op Ameland waren aangespoeld en begraven overgebracht naar een Franse begraafplaats in Zeeland.

De lichamen spoelden in de laatste week van juli 1940 aan op het strand van Ameland.

De soldaten sneuvelden in mei bij Duinkerken.

Overbrengen van de stoffelijke resten van gesneuvelde Franse en Marokkanse soldaten die op Ameland zijn aangespoeld en begraven naar een Franse erebegraafplaats. Burgemeester Walda legt krans op baar namens de gemeente Ameland. (foto 15 augustus 1949)Burgemeester Walda legt namens de gemeente Ameland een krans op de baar.

Overbrengen van de op Ameland begraven Franse en Marokkaanse soldaten naar de Franse begraafplaats in Zeeland. De lichamen spoelden in de laatste week van juli 1940 aan op het strand van Ameland. De soldaten sneuvelden in mei bij Duinkerken. (foto 15 augustus 1949)

Een lange stoet volgt de kisten met de stoffelijke resten naar de boot.

A-8


1950

 Een ansichtkaart met daarop de Jeugdherberg van de NJHC. Deze werd gevestigd in het voormalig hoofdkwartier van de Kriegsmarine gelegen aan het einde van de Oranjeweg te Hollum. De op de foot niet zichtbare bunkers werden gebruikt als slaapzalen. Deze zijn inmiddels vervangen door nieuwbouw. Alle op de kaart zichtbare gebouwen waren onderdeel van het Hoofdkwartier. Rechts van de gebouwen zien we boben op het duin de funderingen van de Flakstelling. (foto 29 juni 1950)

Een ansichtkaart met daarop de Jeugdherberg van de NJHC.

Deze werd gevestigd in het voormalig hoofdkwartier van de Kriegsmarine aan het einde van de Oranjeweg te Hollum. De op de foto niet zichtbare bunkers werden gebruikt als slaapzalen.

Alle op de kaart zichtbare gebouwen waren onderdeel van het Hoofdkwartier.

Rechts van de gebouwen zien we boven op het duin de funderingen van de Flakstelling.
(foto 29 juni 1950)