Een soldaat staat op wacht op zijn post in één van de stellingen in de duinen bij de Bureblinkert. (foto 20 februari 1941)

Een soldaat staat op wacht op zijn post in één van de stellingen in de duinen bij de Bureblinkert.
(foto 20 februari 1941)

Bouw van bunkers en stellingen door de Duitse bezetting bij Hollum in de buurt van de vuurtoren en het terrein waar nu Hostel Stay Okay (voormalige jeugdherberg NJHC) is gesitueerd.

Bouw van bunkers en stellingen door de Duitse bezetting bij Hollum in de buurt van de vuurtoren en het terrein waar nu Hostel Stay Okay (voormalige jeugdherberg NJHC) is gesitueerd.

Een forse bunker in aanbouw in de duinen bij Hollum.

Een forse bunker in aanbouw in de duinen bij Hollum.

Duitse soldaat staat op wacht bij vermoedelijk een woonverblijf. Het kan ook een opslagplaats van munitie of i.d. zijn geweest. (foto 25 april 1941)

Duitse soldaat staat op wacht bij vermoedelijk een woonverblijf. Het kan ook een opslagplaats van munitie of i.d. zijn geweest. (foto 25 april 1941)

Würzburg D vuurleidingsradar nabij de Flak Batterij Hollum. (foto 6 augustus 1942)

Würzburg D vuurleidingsradar nabij de Flak Batterij Hollum. (foto 6 augustus 1942)

Kanon van de flak batterij bij Hollum. Batterij was gelegen aan het einde van de Oranjeweg nabij de vuurtoren. (foto 1 januari 1943)

Kanon van de flak batterij bij Hollum. Batterij was gelegen aan het einde van de Oranjeweg nabij de vuurtoren.
(foto 1 januari 1943)

Geschutsopstelling met 10, 5 cm luchtafweer (Flak). De Flak Batterij bij Hollum telde 4 van deze opstellingen. Bij de start van de aanleg van de Atlantikwall viel Ameland onder " De Kusetnbefehlshaber in der Deutsen Bucht". Het betrof een Marineflakbatterie.  (foto 25 juni 1943)

Geschutsopstelling met 10, 5 cm luchtafweer (Flak). De Flak Batterij bij Hollum telde 4 van deze opstellingen. Bij de start van de aanleg van de Atlantikwall viel Ameland onder ” De Kustenbefehlshaber in der Deutsen Bucht”. Het betrof een Marineflakbatterie. (foto 25 juni 1943)

Deze tekening met opschrift "Dunenschiesser" hing in het hoofdgebouw van het Hoofdkartier van de Flak Batterij bij Hollum.  (foto 25 april 1944)

Deze tekening met opschrift “Dunenschiesser” hing in het hoofdgebouw van het Hoofdkartier van de Flak Batterij bij Hollum. (foto 25 april 1944)

Een Würzburg Riesen Radar van de Duitse bezettingsmacht op de Engelsmanduun. Inspectie na afloop van de oorlog door o.a. oud-eilander Jaap Visser. Is later gesloopt.

Een Würzburg Riesen Radar van de Duitse bezettingsmacht op de Engelsmanduun. Inspectie na afloop van de oorlog door o.a. oud-eilander Jaap Visser. Is later gesloopt.

Sloop van het betonnen voetstuk van de radarinstallatie op het Engelsmanduun bij Hollum. (foto 15 augustus 1954)

Sloop van het betonnen voetstuk van de radarinstallatie op het Engelsmanduun bij Hollum.
(foto 15 augustus 1954)

Duitse militairen van de Kriegsmarine transporteren minutie vanuit opslag naar de Flak Batterie bij Hollum. (foto 25 augustus 1942)

Duitse militairen van de Kriegsmarine transporteren minutie vanuit opslag naar de Flak Batterie bij Hollum. (foto 25 augustus 1942)

Duitse soldaten houden pauze tijdens de bouw van een veldversterking in de duinen bij de Bureblinkert. (16 juli 1941)

Duitse soldaten houden pauze tijdens de bouw van een veldversterking in de duinen bij de Bureblinkert. (16 juli 1941)

Inspectie van de kustverdediging bij de vuurtoren Hollum. Op de voorgrond een afstandsmeter. Deze is vermoedelijk tijdens de oorlog buit genomen van het Franse leger. (foto 15 januari 1943)

Inspectie van de kustverdediging bij de vuurtoren Hollum. Op de voorgrond een afstandsmeter. Deze is vermoedelijk tijdens de oorlog buit genomen van het Franse leger. (foto 15 januari 1943)

Duitse tekening op de muur in de eetzaal van het hoofdgebouw van de Flak Batterie te Hollum. Het gebouw is na de oorlog in gebruik genomen als jeugdherberg. (foto 16 april 1943)

Duitse tekening op de muur in de eetzaal van het hoofdgebouw van de Flak Batterie te Hollum. Het gebouw is na de oorlog in gebruik genomen als jeugdherberg. (foto 16 april 1943)


Duitsers op rij NJHC

Deel van de Duitse bezetting staat aangetreden voor het hoofdgebouw van de Batterij in Hollum. Hier stond de Flak Batterij. In de aangelegde tuin voor het gebouw liggen restanten van geallieerde vliegtuigen als trofeen opgesteld. (7 juli 1943)

Typeplaatje van Duitse veldkijker welke gebruikt werd bij de Flak Batterij te Hollum. (foto 15 augustus 1945)

Typeplaatje van Duitse veldkijker welke gebruikt werd bij de Flak Batterij te Hollum. (foto 15 augustus 1945)

Verrekijker gebruikt tijdens de oorlog in de Flakstelling bij Hollum. Deze is na de oorlog op de vuurtoren van Hollun geplaatst en jarenlang gebruikt door de vuurtorenwachters. Tegenwoordig is de toren open voor publiek.

Verrekijker gebruikt tijdens de oorlog in de Flakstelling bij Hollum. Deze is na de oorlog op de vuurtoren van Hollum geplaatst en jarenlang gebruikt door de vuurtorenwachters. Tegenwoordig is de toren open voor publiek.

Overzichtsfoto van de Flakstelling/bunkercomplex bij Hollum. Waar nu (2014) de jeugdherberg Stay Okay staat.  (foto d.d. 10 september 1943)

Overzichtsfoto van de Flakstelling/bunkercomplex bij Hollum. Waar nu (2014) de jeugdherberg Stay Okay staat. (foto d.d. 10 september 1943)

Een Duitse soldaat met geweer in de aanslag uit een bunker. De betreffende bunker stond in de duinen bij de Bure Blinkert. (foto 15 september 1943)

Een Duitse soldaat met geweer in de aanslag uit een bunker. De betreffende bunker stond in de duinen bij de Bure Blinkert.
(foto 15 september 1943)

Overzichtskaart van de Duitse mijnenvelden in de duinen bij de Bureblinkert. (foto 29 oktober 1943)

Overzichtskaart van de Duitse mijnenvelden in de duinen bij de Bureblinkert.
(foto 29 oktober 1943)

Overzichtskaart van de oostkant van het eiland, het Oerd, met aangegeven de schijnwerperstelling en mijnenvelden. (foto d.d. 15 december 1943)

Overzichtskaart van de oostkant van het eiland, het Oerd, met aangegeven de schijnwerperstelling en mijnenvelden. (foto d.d. 15 december 1943)

Bunker op het Oerd in de zeventiger jaren. Zichtbaar zijn de ventilatieschachten en een uitkijkpunt. Werd later geheel geruimd. (foto 11 juni 1971)

Bunker op het Oerd in de zeventiger jaren. Zichtbaar zijn de ventilatieschachten en een uitkijkpunt. Werd later geheel geruimd.
(foto 11 juni 1971)

 

Ontmanteling van een radarpost in de duinen bij Hollum. (foto d.d. 29 juni 1947)

Afbraak van twee radarposten in de duinen ten noorden van Hollum. (foto d.d. 29 juni 1947)

Luchtfoto van het Oerd gemaakt in 1945. Duidelijk zijn de naar verhouding forse verdedigingswerken te zien op en bij de Oerdblinkert. Ook zien we de verharde weg die door de bezetters is aangelegd naar de Oerdblinkert. Deze weg is na de oorlog opgebroken en de straatstenen zijn gebruikt voor woningbouw. De grote bunker is pas in de jaren 70 definitief gesloopt. (foto 15 augustus 1945)

Luchtfoto van het Oerd gemaakt in 1945. Duidelijk zijn de naar verhouding forse verdedigingswerken te zien op en bij de Oerdblinkert. Ook zien we de verharde weg die door de bezetters is aangelegd naar de Oerdblinkert. Deze weg is na de oorlog opgebroken en de straatstenen zijn gebruikt voor woningbouw. De grote bunker is pas in de jaren 70 definitief gesloopt. (foto 15 augustus 1945)

Ingang van een bunker in de duinen op het Zuidwest van Hollum. (foto 7 december 2009)

Ingang van een bunker in de duinen op het Zuidwest van Hollum. (foto 7 december 2009)

Bunker in de duinen bij Nes, achter het appartementencomplex Ostrea.
(foto d.d. 7 december 2009)

Door duinafslag zuidwest van het dorp Hollum dreigt bunker naar beneden te storten. Op deze manier zijn veel bunkers in dit gebied verdwenen. >br /> (foto 10 oktober 1955)

Door duinafslag zuidwest van het dorp Hollum dreigt bunker naar beneden te storten. Op deze manier zijn veel bunkers in dit gebied verdwenen. (foto 10 oktober 1955)

Een Duitse bunker verdwijnt lanzamerhand in zee door duinafslag bij Hollum.  (foto d.d. 11 december 1955)

Een Duitse bunker verdwijnt lanzamerhand in zee door duinafslag bij Hollum.
(foto d.d. 11 december 1955)

Soldaten zijn op weg naar hun posten in de stellingen van de Flak Batterij bij Hollum

Soldaten zijn op weg naar hun posten in de stellingen van de Flak Batterij bij Hollum.
(foto 27 november 1943)