Op deze pagina bieden we links aan naar gerelateerde websites. We houden ons aanbevolen voor aanvullingen.

 

Luchtoorlog

www.luchtoorlogfriesland.nl is niet opgenomen doordat volgens google de site is gerapporteerd als schadelijk.

Een lijst met alle militaire vliegtuigverliezen is door defensie gepubliceerd op haar website

626-squadron door Willem de Jong (Engelstalig)